วีซ่าทักษะเฉพาะทาง

เกี่ยวกับวีซ่าทักษะเฉพาะทาง

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2019 วีซ่าสถานะใหม่ “วีซ่าทักษะเฉพาะทาง’’ วีซ่า หมายเลข 1 และ หมายเลข 2 ” ถูกเพิ่มขึ้นในกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองในประเทศญี่ปุ่น

วีซ่าใหม่นี้จะอนุญาตให้ชาวต่างชาติทำงานในญี่ปุ่นใน 14 งานอุตสาหกรรมต่อไปนี้เป็นเวลา 5 ปี

อุตสาหกรรมก่อสร้าง
2 อุตสาหกรรมการต่อเรือและอุสาหกรรมทางทะเล
3 อุตสาหกรรมการบำรุงรักษารถยนต์
4 อุตสาหกรรมการบิน
5 อุตสาหกรรมการโรงแรมและที่พัก
6 อุตสาหกรรมการบริบาล
7 อุตสาหกรรมการทำความสะอาดอาคาร
8 อุตสาหกรรมการเกษตร
9 อุตสาหกรรมประมง
10 อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
11 อุตสาหกรรมการบริการด้านอาหาร
12 อุตสาหกรรมการตีเหล็กและโรงหล่อ
13 อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม
14 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

วีซ่าทักษะเฉพาะทาง – เงื่อนไขสำหรับชาวต่างชาติที่สามารถได้รับวีซ่าทักษะเฉพาะทางครั้งที่ 1 มีอะไรบ้าง?

  1. ระดับทักษะต้องใช้ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างถูกต้องในอุตสาหกรรมที่ได้รับ และจะต้องได้รับการยืนยันจากการทดสอบ ฯลฯ ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานกระทรวงที่รับผิดชอบ
  2. เกี่ยวกับระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นโดยทั่วไปจะต้องได้รับการยืนยันระดับที่สามารถทำการสนทนาในแต่ละวันได้ในระดับหนึ่งและไม่มีอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวันโดยจากการทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น

ถึงแม้ว่า N4 (เป็นระดับที่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน)ที่ได้รับการยอมรับในงานอุตสาหกรรมหลายประเภทงานอุตสาหกรรมการก่อสร้างและเกษตรกรรมอาจไม่ต้องการทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับสูง พวกเขาสามารถมีทักษะภาษาญี่ปุ่นต่ำกว่าอุตสาหกรรมอื่น

วีซ่าทักษะเฉพาะทาง – สภาพการทำงานและค่าตอบแทนต่างกันอย่างไร?

สภาพการทำงานและค่าตอบแทนนั้นถือว่าเทียบเท่าคนญี่ปุ่น

หากคุณต้องการหางานในประเทศญี่ปุ่นสามารถลงทะเบียนได้ที่ Treasure Agent ทันที